Adrz

Adrz is een algemeen ziekenhuis met locaties in Goes, Vlissingen en Zierikzee dat in 2010 is ontstaan na de fusie van Stichting Oosterschelde Ziekenhuizen en Stichting Ziekenhuis Walcheren. Naast afdelingen voor algemene zorg beschikt het ziekenhuis over een grote afdeling Spoedeisende Hulp, die belangrijk is voor het borgen van acute zorg in de regio.

Het ziekenhuis beschikt over 2.250 medewerkers, 180 medisch specialisten en 140 vrijwilligers, die iedere dag honderden patiënten behandelen en verzorgen. Het Adrz zet zich in voor het leveren van toegankelijke en kwalitatief hoogstaande zorg door de gehele regio.

Het netwerk van Adrz moest aan hoge eisen voldoen. Zo moet een ziekenhuis dat 24/7 actief is beschikken over een netwerk dat eveneens nooit uit de lucht is. Ook moest het makkelijke kunnen opschalen, vanwege de toegenomen aantallen gebruikers, apparaten en applicaties. Ten slotte was er behoefte aan proactieve beveiliging en troubleshooting.

Extreme Networks heeft Adrz via partner Conscia geholpen met:

  • Een netwerk dat al meer dan elf jaar 24/7/365 actief is en voldoet aan de eisen van een drukke ziekenhuisomgeving.
  • De mogelijkheid om het netwerk op te schalen zonder inzet van extra IT-medewerkers of aanvullende oplossingen.
  • Ingebouwde automatische segmentatie en proactief netwerkbeheer, wat de kans op menselijke fouten elimineert.

Gebruikte oplossingen

  • ExtremeWireless
  • ExtremeSwitching
  • Extreme Fabric Connect
Andere klanten