Hoe netwerken in de zorg de toekomst veranderen

20 oktober 2023 om 11:06

Technologie is een belangrijke drijfveer in de alsmaar veranderende zorgsector. Recente gebeurtenissen in de zorg hebben die ontwikkeling alleen maar versneld. In de webinar ‘Overcoming IT Pain Points to Advance the Clinical Experience’ spraken experts van Extreme Networks met tech influencer Evan Kirstel over het belang van IT-netwerken voor zorginstellingen. De conclusie was dat de ‘noodverbanden’ die zorginstellingen de afgelopen jaren hebben aangebracht in hun infrastructuur aan vervanging toe zijn.

Uit de webinar met Doug McDonald en Ryan Smith van Extreme Networks en tech influencer Evan Kirstel kwamen enkele belangrijke inzichten. Ook de deelnemers concludeerden dat de zorgsector dynamisch is en snel verandert. Zorginstellingen richten hun blikveld meer op een bredere en alles omvattende horizon. Deze verschuiving betreft niet alleen medische behandelingen als het hart van de moderne zorg, maar de totale ervaring van patiënten. Dit sentiment is een weerspiegeling van het inzicht dat de sector zich niet beperkt tot de grenzen van een ziekenhuis of kliniek. Het hele ecosysteem speelt hierin een cruciale rol, van administratieve medewerkers tot artsen.

Naadloos, efficiënt en patiëntgericht

Er is een dringende noodzaak om buiten het traditionele domein ook na te denken over technologische innovaties die deze verschuiving in het ‘paradigma’ ondersteunen en versterken. Ook erkent de sector dat deze verschuiving invloed heeft op de focus van toekomstige investeringen aangezien technologie zich niet meer beperkt tot het diagnosticeren of behandelen van aandoeningen. Technologie moet garanderen dat de zorg naadloos, efficiënt en patiëntgericht is.

Voorbij traditionele grenzen

Om optimaal gebruik te maken van alle mogelijkheden van de moderne zorg, moeten we voorbij de traditionele grenzen te stappen. Dit betekent dat we het hele traject van patiënten op het netvlies hebben, ieder contactmoment optimaliseren en ervoor zorgen dat patiënten, hun familie en zorgverleners beschikken over de beste technologie en infrastructuur. Deze ingrijpende verschuiving is geen trend; het is het nieuwe kloppende hart van de zorgsector.

Uitdaging van minder IT-support

Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. De afgenomen beschikbaarheid van IT-support zorgt voor een uitdaging. Een inefficiënt netwerk is als een verstopte slagader, en onvoldoende juiste support remt de doorstroom in de gezondheidszorg. Het IT-netwerk is de slagader die alle zorgdiensten garandeert.

Dit probleem is overal aanwezig in de gezondheidszorg en plaatst menig zorginstelling voor aanzienlijke IT-uitdagingen die op hun beurt weer leiden tot inefficiëntie en mogelijke vertragingen bij IT-projecten en bij de support. Veel van die projecten zouden de klinische productiviteit en de patiëntenzorg kunnen verbeteren. De groeiende afhankelijkheid van technologie zoals AI en Machine Learning, versterkt het belang van die bedreigingen. Het ontbreken van een robuust IT-fundament belemmert ook de meest geavanceerde technologische hulpmiddelen.

Tastbare effecten op zorgbeleving

De afnemende IT-support is meer dan een technische uitdaging; het heeft immers ook effecten op de zorgbeleving van patiënten. Patiënten komen immers naar zorginstellingen met de hoop en verwachting op naadloze zorg. Maar in de webinar is benadrukt dat het falen of haperen van het IT-systeem als ruggengraat, direct invloed heeft op die ervaring en dat dit vaak leidt tot ontevredenheid en onnodige stress bij patiënten.

Noodverbanden

Kijkend naar de toekomst, is de noodzaak van betere IT-support en -infrastructuur nog hoger. Terwijl de zorg zich digitaal blijft ontwikkelen, moeten we ervoor zorgen dat de gebruikte tools en technologie beschikken over de juiste ondersteuning om optimaal te functioneren. Investeren in IT draait niet alleen om up-to-date blijven; het gaat erom dat onze zorgsystemen de kwaliteit van zorg kunnen leveren die patiënten verdienen.

Toch zijn nogal wat IT-netwerken aangelegd met ‘noodverbanden’ en die vormen een steeds grotere uitdaging voor zorginstellingen. De officiële Engelse term is ‘Technical Debt’ en die bepaalt de kosten van IT-fixes op de korte termijn versus investeren in volledige oplossingen op de langere termijn. Tekorten aan IT-personeel en zorgmedewerkers tegenover de groeiende behoefte aan digitalisering, dwingt IT-afdelingen tot snelle oplossingen en daarbij zien ze de behoefte van infrastructuur op de langere termijn over het hoofd.

In de webinar komt dit scenario van Technical Debt aan de orde als een ‘rode lijn’ van oplopende achterstand die kan resulteren in storingen in de security of kritieke systemen. Deze uitdagingen oplossen, is geen snelle klus. Zeker niet bij grootschalige vervanging van infrastructuur op meerdere locaties.

Behoeftepiramide

Naarmate de gezondheidszorgsector zijn technologische ontwikkeling voortzet, zal de nadruk steeds meer komen te liggen op een sterk, efficiënt en goed ondersteund IT-netwerk. Deze webinar diende als een dringende herinnering aan de uitdagingen en kansen die ons te wachten staan. Hoe verder we komen, hoe duidelijker het wordt: het netwerk is niet alleen een IT-aangelegenheid; het is de basis van de piramide waarop toekomstige innovaties in de zorg worden gebouwd.

Het is dan ook hoopgevend dat IT-managers van zorginstellingen beginnen in te zien dat een robuust IT-netwerk minstens zo belangrijk is als andere voorzieningen zoals elektriciteit of water. Tijdens de webinar kwam aan de orde dat 25 procent van de respondenten uit ‘HIMSS ’23 IT Market Research, een onderzoek onder ruim 100+ IT-beslissers, nu prioriteit geeft aan investeringen in groei en uitbreiding van hun netwerken. Dit duidt op een toekomstgerichte aanpak en een erkenning van de cruciale rol van het netwerk.

Hoop voor de toekomst

De toekomst biedt dus ook hoop. De zorg gaat ook buiten de eigen sector te rade voor potentiële oplossingen voor innovatie en groei. In de maakindustrie of detailhandel wordt het netwerk al lang ingezet ten dienste van de business operations. Die externe kennis en praktijkervaring bieden vernieuwende inzichten voor de zorg en kunnen een cruciale rol spelen bij het vervangen van noodverbanden in de IT-netwerken van zorginstellingen en leiden tot meer robuuste IT-omgevingen in de zorg.

Auteur: Ryan Smith, Director of Content Marketing

Terug naar Onze verhalen